Blog

Search our Site

we het inleglijstje mooi op het werk hebben afgekleurd
Om dit grote prachtige abstracte schilderij pasten twee lijsten even mooi. Uiteindelijk heeft de klant voor deze gekozen omdat we het inleglijstje mooi op het werk hebben afgekleurd.